Munten en bankbiljetten Postzegels

Rietdijk Veilingen

Rietdijk Veilingen, gevestigd in Den Haag, organiseert ieder halfjaar een grote veiling van postzegels en ook ieder half jaar een grote veiling van munten. De postzegelveiling omvat meestal 3000 tot 4500 kavels en de muntenveiling 1200 tot 1800 kavels. De veilingen worden gehouden in het Veduehuis der Notarissen in Den Haag, op korte afstand van het kantoor van Rietdijk.

De veilingen trekken veel buitenlandse inzenders en kopers. Naast postzegels en munten, veilt Rietdijk Veilingen ook poststukken, prentbriefkaarten, bankbiljetten, zilver, goud en penningen. Rietdijk Veilingen heeft al meer dan honderd jaar ervaring als veilinghouder. Taxaties worden op kantoor in Den Haag verricht, maar kunnen ook op een andere locatie plaatsvinden. De taxateurs kunnen inzicht geven in de te verwachten opbrengst van verzamelingen of losse stukken.

Adres

Noordeinde 41
2514 GC Den Haag
tel: 070-3647957
e-mail: info@rietdijkveilingen.nl

Veilingagenda

Dit zijn de komende veilingen bij dit veilinghuis:
(7 nov - 8 nov) Rietdijk Veilingen: Postzegelveiling
(8 dec) Rietdijk Veilingen: Muntveiling